Smärtskalor

Smärtskattningsinstrument

Här hittar du svenska versioner av smärtskattningsinstrument, tillsammans med information om hur de bör användas. Hör gärna av dig till mats.eriksson@pearl.direct om du har några synpunkter eller frågor. Svensk barnsmärtförening har en motsvarande resurs där du också kan hitta instrument.


Svensk version: Monika Johansson och Eva Kokinsky

Referenser

van Dijk M, Peters JW, van Deventer P, Tibboel D. The COMFORT Behavior Scale: a tool for assessing pain and sedation in infants. Am J Nurs. 2005;105(1):33-6.


Johansson, M. and Kokinsky, E. (2009), The COMFORT behavioural scale and the modified FLACC scale in paediatric intensive care. Nursing in Critical Care, 14: 122–130.

COMFORT beteendeskala

För barn i intensivvård, med eller utan respirator.


Ladda ned från www.comfortassessment.nl

Faces Pain Scale-Revised (FPS-R)

För barn i åldern 4-16 år


Ladda ned från IASP. Finns på många olika språk.

Svensk version Hanna Lindbäck m fl.


Validering av Stefan Nilsson m fl.

FLACC

För procedurrelaterad smärta hos barn och unga i åldern 3-18 år.


Laddas ned hos Svensk barnsmärtförening

Referenser

Merkel SI, Voepel-Lewis T, Shayevitz JR et al. The FLACC: a behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. Pediatr Nurs 1997; 23: 293–297.


Nilsson S, Finnstrom B, Kokinsky E. The FLACC behavioral scale for procedural pain assessment in children aged 5-16 years. Paediatr Anaesth. 2008;18(8):767-74.