Riktlinjer & översikter

Systematiska översikter och riktlinjer

Svenska riktlinjer


Svensk barnsmärtförening: Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden Uppdaterad mars 2022


Läkemedelsverket. Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård – bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket 3.2014, s 23-69


Läkemedelsverket. Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård – kunskapsdokument. Information från Läkemedelsverket 3.2014 s 9-22


Socialstyrelsen. Smärtbehandling. I Vård av extremt för tidigt födda barn. En vägledning för vård av barn födda före 28 fullgångna graviditetsveckorInternationella riktlinjer


AAP COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN and SECTION ON ANESTHESIOLOGY AND PAIN MEDICINE. Prevention and Management of Procedural Pain in the Neonate: An Update. Pediatrics. 2016;137(2):e20154271Systematiska översikter

Hos Cochrane Neonatal Group finns många systematiska översikter om smärta i nyföddhetsperioden.Johnston C, Campbell-Yeo M, Fernandes A, Inglis D, Streiner D, Zee R. Skin-to-skin care for procedural pain in neonates. Cochrane database Syst Rev. 2014;1(1):CD008435. doi:10.1002/14651858.CD008435.pub2.


Pillai Ridde ll RR, Racine NM, Gennis HG, Turcotte K, Uman LS, Horton RE, Ahola Kohut S, Hillgrove Stuart J, StevensB, Lisi DM. Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD006275. DOI: 10.1002/14651858.CD006275.pub 3


Pillai Riddell R, Taddio A, McMurtry CM, Chambers C, Shah V, Noel M, et al. Psychological Interventions for Vaccine Injections in Young Children 0 to 3 Years: Systematic Review of Randomized Controlled Trials and Quasi-Randomized Controlled Trials. The Clinical Journal of Pain. 2015;31:S64-S71. doi: 10.1097/AJP.0000000000000279


Shah PS, Herbozo C, Aliwalas LL, Shah VS. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD004950. doi:10.1002/14651858.CD004950.pub3.


Shah V, Taddio A, McMurtry CM, Halperin SA, Noel M, Pillai Riddell R, et al. Pharmacological and Combined Interventions to Reduce Vaccine Injection Pain in Children and Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. The Clinical Journal of Pain. 2015;31:S38-S63. doi: 10.1097/AJP.0000000000000281


Stevens B, Yamada J, Gy L, Ohlsson A, Lee GY, Ohlsson A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cochrane Database Syst Rev. 2013;1(1):CD001069. doi:10.1002/14651858.CD001069.pub4


Taddio A, Shah V, McMurtry CM, MacDonald NE, Ipp M, Riddell RP, et al. Procedural and Physical Interventions for Vaccine Injections: Systematic Review of Randomized Controlled Trials and Quasi-Randomized Controlled Trials. The Clinical Journal of Pain. 2015;31:S20-S37. doi:10.1097/AJP.0000000000000264

Lästips

Axelin A, Eriksson M. Smärta. I Jackson K, Wigert H (red). Familjecentrerad neonatalvård. Studentlitteratur, Lund. 2013


Lindh V, Lundqvist P. Smärtbehandling. I Lundqvist P (red) . Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur, Lund. 2013


Norman E, Eriksson M. Nyfödda barns smärta. I Lundeberg S, Olsson G (red). Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Studentlitteratur, Lund. 2016