Projektit

Premature Infant Pain Profile kipumittarin tarkistetun version kääntäminen, kulttuurinen adaptaatio ja validaatio


Ennenaikaiset vastasyntyneet syntyvät viikkoja tai kuukausia ennen laskettua-aikaa ja ovat erityisen haavoittuvia kivulle. Selviytyäkseen he tarvitsevat usein tehohoitoa, johon sisältyy useita kivuliaita hoitoja ja toimenpiteitä. Kipu on tunnistettava, jotta sen tehokas hoito ja haittavaikutusten minimoiminen on mahdollista.


Premature Infant Pain Profile (PIPP) on yksi kattavimmin validoiduista toimenpidekipua mittaavista kipumittareista. Sen hiljattain julkaistu tarkistettu versio PIPP-R on osoittautunut alkuperäistä versiota käyttäjäystävällisemmäksi.


Tutkimuksen tavoitteet ovat:

a) kääntää PIPP-R kipumittari suomeksi, islanniksi, norjaksi ja ruotsiksi.

b) testata käännettyjen versioiden sisältövaliditeetti kognitiivisten haastatteluiden avulla.