Projekter

Translation, kulturel tilpasning og validering af den reviderede udgave af The Premature Infant Pain Profile


Præmature børn er født ind i denne verden uger og ofte måneder for tidligt og er særligt sårbare for smerter. Intensiv behandling er ofte nødvendig for overlevelse og omfatter mange smertefulde interventioner og procedurer. For at kunne behandle smerter i neonatalperioden effektivt og mindske de negative effekter af smerte, må smerten erkendes.


The Premature Infant Pain Profile (PIPP) er et bredt valideret måleredskab for bedømmelse af smerter relateret til procedurer hos præmature børn. En revideret udgave, PIPP-R er publiceret for nylig og er beskrevet som mere bruger-venlig end den originale udgave.

Formål med dette studie er at:

a) Oversætte PIPP-R skalaen til finsk, islandsk, norsk og svensk

b) afprøve indholdsvaliditet af hver af de oversatte versioner af måleredskabet gennem kognitive interviews.