Lenker

Lenker

  • Norsk Barnesmerteforening


  • Barn og smerte - Nettsted i regi av barn og smerte-gruppa i Barnesykepleierforbundet. Her finnes informasjon om ulike smertevurderingsverktøy på norsk.