Länkar

ABOUT PEARL

 

PEARL is an acronym for "Pain in Early Life". We are a group of researchers dedicated to better pain management for infants and children.

 

The web-site is under construction.

Welcome back many times!

Visitkort

Vill du trycka visitkort som du kan dela ut och ge föräldrar, så att de kan ta del av informationen på PEARLs hemsida? Nu finns en mall i Wordformat som du kan använda. Vi vill gärna att framsidan (färgbilden) behålls i sin nuvarande utformning. Vill ni göra någon ändring på baksidan går det säkert bra men kolla med oss först. Hör av dig till mats.eriksson@pearl.direct om du vill ha mallen.

Copyright @ All rights reserved