Länkar

Visitkort

Vill du trycka visitkort som du kan dela ut och ge föräldrar, så att de kan ta del av informationen på PEARLs hemsida? Nu finns en mall i Wordformat som du kan använda. Vi vill gärna att framsidan (färgbilden) behålls i sin nuvarande utformning. Vill ni göra någon ändring på baksidan går det säkert bra men kolla med oss först. Hör av dig till mats.eriksson@pearl.direct om du vill ha mallen.

ABOUT PEARL

 

PEARL is an acronym for "Pain in Early Life". We are a group of researchers dedicated to better pain management for infants and children.

 

The web-site is under construction.

Welcome back many times!

Copyright @ All rights reserved